section-d978bd2

Alakulatunk története

A Görgey Artúrról elnevezett laktanyánk 1930-ban épült meg, amiben 1933-tól a M. Kir. Államrendőrség Központi Újonciskolája működött, majd 1937-től a M. Kir. Egyesített Honvéd Hidászszakaszok, majd a Honvéd Közlekedési Ezred szolgált, ezt követően a M. Kir. 101. Honvéd Vasútépítő Ezrednek adott otthont egészen 1944-ig.

A laktanya falain belül folyt 1949-1956 között a műszaki tisztképzés, ennek felelőse az itt működő Táncsics Műszaki Tiszti Iskola volt. 1957-ben itt alapították meg a Néphadsereg első Központi Tiszthelyettes Iskoláját, amely 1963-ig működött. Ezt követően 1963-1996 között működött itt a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, ami parancsnoki szakos tisztképzés fellegvára volt.

A honvédelmi miniszter a 26/2001. sz. határozatában 2001. 08. 01-el a MH részeként megalapította a MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola és Kollégiumot (MH SZKSZKIK). A MHPK, VKF által jóváhagyott állománytábla 450 fős állandó és 800 fő hallgatói állomány létszámot határozott meg.

Az intézmény 2003. május 29-én felvette a Kinizsi Pál nevet. A következő évben a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola neve 2004. július 01-jén MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Központra változott. Az intézmény irányítási rendszere megváltozott, élére a HVKF által kinevezett parancsnok került. A Képző Központ részévé vált a Tiszthelyettes Szakképző Iskola, élén igazgató (pk. első h.) vezetővel.

//mhaa.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/08/MH_altiszti_idovonal_02.jpg

Döntés született 2005. februárjában az előző alakulat átalakításáról. Jogutódként az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola (továbbiakban: MH KPTSZI) lett meghatározva OKJ-s képzést folytató intézményként állománytábla és alapító okirat módosítással. Új szervezetként a 2005. nyarán a HM 95/2005. határozatával megalakult a MH Szentendrei Kiképző Központ. Alaprendeltetésként a szerződéses legénységi állomány, a tiszti hallgatók, a tiszthelyettes (altiszt) képzésre felvett hallgatók alapkiképzését, illetve vezetői képzést és előmeneteli tanfolyamokat hajt végre, utaltsági rendben kiszolgálja az MH KPTSZI-t, és jogutódja a 2005. októberében megszüntetett MH Tapolcai Kiképző Központnak.

A 71/2007. HM utasítás szerint a MH Szentendrei Kiképző Központ megszűnt és jogutódjaként július 01- el megalakult a MH Központi Kiképző Bázis (84/2007. HM határozat) az alapkiképzési feladatok végrehajtására. A vele párhuzamosan működő, de kiszolgáltsági rendjébe utalt MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola továbbra is az altiszt képzésért felelt.

Megalakult 2011. november 15-én a MH Központi Kiképző Bázis és a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola összevonásával a MH Altiszti Akadémia (továbbiakban: MH AA). Az Akadémia önálló dandár jogállású szervezetként működött tovább egészen 2020-ig, amikor a Hadkiegészítő-, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság megszűnésével létrejött az MH Transzformációs Parancsnokság, s ennek a szervezetnek közvetlen alárendeltségében folytatja jelenleg is feladatait. A feladatrendszer módosult, 2018*-ban a szerződéses legénységi állomány alapkiképzésének végrehajtásáért a Magyar Honvédség alakulatai lettek a kijelölve.

A honvédelmi miniszter 11/2021. (III. 12.) HM utasítása alapján, Szentendre helyőrségben az integrált helyőrség szintű támogatóképesség kialakítása érdekében, az MH AA egyes szervezeti elemeinek kiválásával – az MH hadrendjének részeként – Szentendre székhellyel, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP) parancsnokának szolgálati alárendeltségében, MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH SZHTP) megnevezéssel új költségvetési szerv lett létrehozva.

section-b9a8840
https://mhaa.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/Gorgey-artur-laktanya-a-Szentendrei-sziget-felol-nezve-1937-scaled-e1652706813278-900x600.jpg

Görgey artúr laktanya a Szentendrei sziget felől nézve 1937

https://mhaa.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2022/05/szentendre-gorgey-artur-laktanya-1945-elott-900x600.jpg

Görgey Artúr laktanya, Szentendre, 1945 előtt

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.