Gyakran Ismételt Kérdések

Az alábbi táblázatban megtalálhatják csoportbontásban azokat a kérdéseket, melyek gyakran fordulnak meg az érdeklődők fejében.

Célunk a pontos és hiteles tájékoztatás, ezért az itt található kérdéseket és válaszokat folyamatosan frissítjük.

1.Mi a hivatalos megkeresés formája?

Hivatalos megkeresés formája egy e-mail üzenet küldése az info@mhaa.hu címre. Az érkezett megkeresések továbbításra kerülnek az illetékes szervezeti elem felé.

A megkereséseknél javasoljuk az alábbiak betartását az ügyintézés gyorsítása érdekében:

Levél tárgya: pontos megnevezése a kérdéskörnek (pl. érdeklődés – acélkocka képzés felvételi eljárás; kérés – végzettségi igazolás kiállítása)

Megszólítás: Tisztelt Magyar Honvédség Altiszti Akadémia!

Levéltörzs: részletes adatok megadása a levél tárgyával kapcsolatban (ki-mikor-hol-mit-hogyan-stb.) A szövegezés kerek egész mondatokban.

Levél zárása: a küldő személy neve, beosztása (ha szükséges), titulusa (ha van), e-mail címe

 

2.Mire használhatom az MH Altiszti Akadémia Facebook chatjét?

Az MH Altiszti Akadémia Facebook chatjén keresztül érkező kérések/kérdések nem hivatalos formátumúak, ezért kérjük, hogy az I/1. kérdés alapján járjanak el.

A chat felületet kezelő személyek tudnak segítséget nyújtani a hivatalos megkeresések megfogalmazásához és pontosításához, valamint tájékoztatást adnak a szükségességéről, illetve válaszolnak a hatáskörükbe tartozó kérdésekre.

 

3.Mikor lesz nyílt nap az MH Altiszti Akadémián?

A nyílt napjainkkal kapcsolatban itt a honlapon és az alakulat Facebook oldalán fognak találni információkat, legkésőbb 30 nappal a rendezvény előtt. Ameddig a honlap nyitó oldalán és az alakulat Facebook oldalán nem található ilyen témájú tartalom, addig nem tervezett nyílt nap az alakulat részéről. Nyílt nappal kapcsolatos egyéni kérdések esetében az előbbiek fognak megküldésre kerülni válaszként.

 

4.Hogyan válhatok katonává?

A katonává válás legfontosabb elvárása, hogy a Magyar Honvédség alkalmassági vizsgálatain (fizikai-pszichológia-egészségügyi) alkalmas minősítést szerezzen. A katonai szolgálati típusokról és az azokkal kapcsolatos „speciális” követelményekről kérjük érdeklődjön a lakhelye szerinti legközelebbu toborzó irodában.

 

5.Kik az ALTISZTEK?

A Magyar Honvédségen belül alapvetően három állománykategóriát különböztetünk meg, a tiszteket, altiszteket és a legénységi állományt. Az altisztek a tiszti állomány feladatszabása alapján vezetik beosztott katonáikat, irányítják mindennapi tevékenységüket, betartatják a napirendet, fontos szerepük van a képzések és kiképzések vezetésében és a fegyelem fenntartásában.

Az altisztek képzettségére a gyakorlatiasság a fő jellemző, az összekötő kapcsot jelentik a tiszti – és a legénységi állomány között.

 

6.Mi az ALTISZTEK feladata (általánosan és specifikusan)?

Békeidőben a napirend betartatása, a kiképzés gyakorlati feladatainak megvalósítása és a fegyelem fenntartása.

Békétől eltérő időszakban az alegység alapvető feladatrendszerét képező harcfeladatok végrehajtása, a beosztott katonák vezetése, a róluk való gondoskodás. A katonák a harc megvívására a békekiképzés során készülnek fel.

Fegyvernemeknél és szakcsapatoknál nemcsak vezetők, hanem specialisták is vannak, akik nagyértékű technikai eszközöket kezelnek vagy javítanak, illetve olyan más műszaki, gazdasági, egészségügyi ismeretekkel rendelkeznek, melyek fontosak és szükségesek a Magyar Honvédségnek, mely egy szerteágazó és egyedi feladatrendszerrel bíró szervezet.

 

7.Mi az ALTISZTEK felelőssége?

Az altisztek felelősek a rájuk bízott alárendeltek, erők és eszközök vezetéséért és működtetésért, az azokról való gondoskodásért.

 

8.Hol szolgálnak az ALTISZTEK a Magyar Honvédségben?

A Magyar Honvédség egy olyan fegyveres állami szervezet, mely működésének minden szintjén szükséges az altisztek vezetői és végrehajtói munkája. Egy harcoló alegységnél parancsnokok, szakemberek és sok esetben szakértők is. Parancsnokságokon ugyanúgy vezető beosztásokat is képesek ellátni, de szükség van az adminisztratív jellegű végrehajtókra és szakmai vezetőkre is.

 

9.Milyen tipikus ALTISZTI beosztások, feladatkörök vannak a Magyar Honvédségben?

Vannak pályakezdő (fiatal) vezetői beosztások úgy mint rajparancsnoki, harckocsiparancsnoki, ütegparancsnoki, de vannak felelősségteljes szakmai beosztások is, mint repülőgépszerelő, fegyverzettechnikus, vagy környezetvédelmi technikus.

 

10.Mi az ACÉLKOCKA, honnan ered az elnevezés?

Az „Acélkocka" fantázianevet egy vezető altiszti munkacsoport adta a megújuló altisztképzés rendszerének. Az elnevezés kiválóan szemlélteti az altisztképzésben résztvevők felkészítésének egymástól ugyan elkülönülő, de azért egymásra épülő szakaszait (altiszti vezetőképzés és szakmai képzés), illetve azok szoros kapcsolatát. Egy kocka szimbolizálja azt a sarkosságot, szabályosságot és szimmetriát, amit egy altisztnek értékként képviselnie kell: elkötelezettség, fegyelem, szakmaiság, bátorság, lojalitás és tisztelet, mint egy acélosra edzett kocka hat oldala.

1.Civil képesítéssel, diplomával rendelkezem, katonai-, vagy honvédelmi alkalmazotti beosztás után érdeklődöm:

Civil képesítéssel rendelkező személyek állományba vételére is van lehetőség. Azonban ahhoz, hogy pontos tájékoztatást kapjon a jelentkező, mindenképpen szükséges egy személyes találkozó keretében lefolytatott személyi beszélgetés, ahol az összes felmerülő kérdés tisztázásra kerülhet. Kérem, hogy az I/1. pontban megjelölt elérhetőségen vegye fel az MH Altiszti Akadémiával a kapcsolatot!

 

2.Katonaként, honvédelmi alkalmazottként milyen járandóságokban részesülök?

A katonák illetményének megállapítása a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint a honvédek illetményről és az illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendeletben foglaltaknak megfelelően, a honvédelmi alkalmazottak illetményének megállapítása a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően történik.

A katonák és a honvédelmi alkalmazottak is részesülnek Széchenyi Pihenő Kártya juttatásban, utazási költségtérítésben és évenként ruházati költségtérítésben.

Pontosabb tájékoztatás nyújtására az előző pontban említett személyi beszélgetés keretében van lehetőség.

1.Igazolást szeretnék kérni a növendéki és vagy a hallgatói jogviszonyomról.

Kérem, hogy az I/1. pontja alapján egy hivatalos megkeresést szíveskedjen írni az MH Altiszti Akadémia részére, melyben adja meg a kért igazolás típusát (növendéki vagy hallgatói), azt a nevét, amit a képzés elvégzésekor viselt, a születési helyét, idejét, édesanyja leánykori nevét, a képzés idejét, a postacímet ahová a kért dokumentumot kéri.

 

2.A Kossuth Lajos Katonai Főiskola tiszti hallgatója voltam Szentendrén. Szükségem lenne a hallgatói jogviszonyomról igazolásra.

 

A Kossuth Lajos Katonai Főiskola tiszti hallgatóinak anyaga a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Tanulmányi Osztályán találhatók meg.

 

3.Elveszett az érettségi bizonyítványom kérem a MÁSODLAT kiállítását.

Kérem, hogy egy hivatalos megkeresést szíveskedjen írni az MH Altiszti Akadémia részére, azt a nevét amit a képzés elvégzésekor viselt, a születési helyét, idejét, édesanyja leánykori nevét, telefonos elérhetőségét, a képzés idejét, a posta címet ahová a kért dokumentumot kéri. A másodlat kiállítása díja 3.000.-Ft amit illetékbélyegben kell leróni. A kérelméhez csatolja az illetékbélyeget. A MH Altiszti Akadémia posta címe: MH Altiszti Akadémia, 2001. Szentendre, PF.: 230.

A kiadott másodlat nem kemény formátumú bizonyítvány formájában kerül kiadásra, hanem  A/4 irat formában.

 

4.Elveszett (OKJ vagy más egyéb szakképesítésről) bizonyítványom kérem a MÁSODLAT kiállítását.

Kérem, hogy egy hivatalos megkeresést szíveskedjen írni az MH Altiszti Akadémia részére, azt a nevét amit a képzés elvégzésekor viselt, a születési helyét, idejét, édesanyja leánykori nevét, telefonos elérhetőségét, a képzés idejét, a posta címet ahová a kért dokumentumot kéri. A másodlat kiállítása díja 3.000.-Ft amit illetékbélyegben kell leróni. A kérelméhez csatolja az illetékbélyeget. A MH Altiszti Akadémia posta címe: MH Altiszti Akadémia, 2001. Szentendre, PF.: 230.

A kiadott másodlat nem kemény formátumú bizonyítvány formájában kerül kiadásra, hanem  A/4 irat formában.

A 2010. január 29-ét követően megszervezett szakképesítő végzettségről az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítvány másodlatot. Elérhetőségük: torzslapnyilvantarto@pest.gov.hu

 

5.Elveszett a tanfolyami igazolásom. Mit tegyek?

Kérem, hogy az I/1. pontja alapján egy hivatalos megkeresést szíveskedjen írni az MH Altiszti Akadémia részére, melyben adja meg a kért igazolás típusát (pl: alaptanfolyam, szakmai tanfolyam, stb.) azt a nevét amit a képzés elvégzésekor viselt, a születési helyét, idejét, édesanyja leánykori nevét, a képzés idejét, a posta címet ahová a kért dokumentumot kéri.

1.Mit kell tudni a képzésről általánosan?

Az „Acélkocka” altisztképzés 1 éves, tanfolyamrendszerű képzés, alapvetően nappali munkarendben. A képzés ideje alatt illetményre jogosultak a felvettek, továbbá térítésmentes ellátásban részesülnek. A képzés ideje alatt csak hétvégén– bizonyos kiképzési időszakokban akkor sem - van lehetősége a résztvevőknek helyőrségen kívül tartózkodniuk. A képzés során akár 70 órás heti kiképzéssel is kell számolni, tehát estébe nyúló képzések, és éjszakai kiképzések is vannak tervezve.

 

2.Hogyan jelentkezhetek a képzésre?

Az „Acélkocka” altisztképzésre a lakhelye szerinti legközelebbi toborzó irodában van lehetősége.

 

3.Határon túli magyarként van lehetőségem jelentkezni?

Igen, van lehetősége jelentkezni, ugyanakkor az alábbi okmányokkal mindenképpen kell rendelkeznie:

 • érettségi;
 • magyarországi ideiglenes/állandó lakcím;
 • társadalom biztosítási kártya (TB kártya).

 

4.Milyen követelményeknek kell megfelelnem, ha szeretnék jelentkezni?

Először is alkalmas minősítést kell szereznie a Magyar Honvédség alkalmassági vizsgálatán (fizikai-egészségügyi-pszichológiai). Ezt követően a felvételi orientációs beszélgetésen részt kell vennie.

 

5.Mikor van a jelentkezési időszak és mi a jelentkezési határidő?

A jelentkezési időszak általánosságban a tárgyév január-április között van.

Az aktuális jelentkezési határidő az mhaa.honvedseg.hu/felvetelizek oldalon található. Ha nem található időpont az azt jelenti, hogy a tárgyévi jelentkezési időszak véget ért, s a következő évi még nem indult el.

 

6.Milyen fegyvernemi, vagy szakmai orientációra van lehetőség?

A tárgyévi képzésen induló/választható fegyvernem-, vagy szakmaválasztást központilag határozzák meg, a Magyar Honvédség igényei alapján.

Az alábbi szakirányok indultak eddig:

 • aknavető, páncéltörő tüzér;
 • általános repülő-műszaki üzembentartó;
 • ejtőernyős;
 • elektronikai hadviselés;
 • élelmezési ellátó;
 • fegyverzettechnikai;
 • felderítő;
 • harckocsizó;
 • infokommunikációs (híradó);
 • információvédelmi (rejtjelző);
 • információvédelmi (ügyviteli);
 • katonai rendész;
 • képi felderítő;
 • kiberműveleti;
 • közúti szállító;
 • légi vezetési;
 • légvédelmi rakéta- és tüzér;
 • lokátortechnikai üzembentartó;
 • lövész;
 • műszaki;
 • páncélos- és gépjárműtechnikai üzemberntartó;
 • pilóta nélküli felderítő rendszer kezelő;
 • ruházati ellátó;
 • személyügyi;
 • tábori tüzér;
 • útvonalkövető (TKM);
 • üzemanyag ellátó;
 • vegyivédelmi;

 

7.Mikor választhatok fegyvernemet/szakirányt?

A szakirány választás az Alap Altiszti Tanfolyamot követően (általában január-február) történik, ahol figyelembe veszik a leendő altiszt érdeklődését adott szakirány felé, ugyanakkor bizonyos esetekben a Magyar Honvédség érdekei alapján fog szakirányra kerülni, ami nem feltétlen egyezik az általa „választottal”.

 

8.Mi történik az alkalmassági vizsgálaton?

Az alkalmassági vizsgálat a kecskeméti Repülőorvosi-, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetben (https://www.mhek.hu/mh-elsofoku-palyaalkalmassag-vizsgalo-bizottsag-mh-epab.html) kerül végrehajtásra. Itt egy átfogó egészségügyi-fizikai-pszichológiai vizsgálaton fognak átesni.

Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban az elvárásokat, követelményeket „A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásól” szóló 10/2015 (VII.30.) HM rendelet szabályozza.

 

9.Mikor lesz és mi történik a felvételi orientációs beszélgetésen?

A felvételi orientációs beszélgetések pontos időpontjáról levélben/e-mailen keresztül kapnak tájékoztatást, illetve az mhaa.honvedseg.hu/felvetelizek oldalon is található.

Az orientációs beszélgetések során az MH Altiszti Akadémia Altisztképző Központ és az MH Kiképzési és Nyilvántartó Parancsnokság altisztjei fognak Önökkel beszélgetést lefolytatni. Ennek során Önök nyilatkoznak arról, hogy melyik helyőrségben és milyen jellegű beosztásban szeretnének szolgálni. Végrehajtásra kerül egy adategyeztetés, meghallgatnak általános tájékoztató előadásokat és ruhapróbán is részt vesznek. A felvételi orientációs napokon egy laktanyabemutatóval lehetőséget biztosítunk arra, hogy elsőkézből láthassák hova fognak érkezni és mi fog Önökre várni (szállás, sportlehetőségek, étkezés stb.).

Továbbá nyilatkoznak arról is, hogy az egységes alapkiképzést követően, kiválogatást követően vállalnak-e legénységi szolgálatot (lásd a I/16. kérdésnél).

 

10.Mikor és honnan fogom tudni, hogy sikeres volt-e a felvételim?

Az orientációs beszélgetések utolsó napjának zárása után kerülnek feltöltésre a felvételi eredmények az mhaa.honvedseg.hu/felveteli-eredmenyek/ oldalra.

A felvételijük sikerességéről kizárólag innen tudnak értesülni!

 

11.Milyen lehetőségeim vannak, ha nem sikerült a felvételim?

A sikertelen felvételi utáni lehetőségekről kérjük keresse fel a lakhelye szerinti legközelebbi toborzó irodát.

 

12.Hány jelentkezőt vesznek fel?

Az altiszti beosztásra alkalmas összes jelentkező felvételre kerül. Az Egységes Alapkiképzést követően a kiválogatásra fognak kerülni és a legjobbak kezdik meg az Alap Altiszti Tanfolyamot.

 

13.Milyen státuszba és hova fogok kerülni, ha felvételt nyertem? Milyen járandóságokat fogok kapni?

Közkatonai státuszba fog kerülni az MH Altiszti Akadémia állományába. Érettségizett közkatonai illetményben részesül a képzés teljes időtartama alatt, valamint térítésmentes ellátást fog kapni (élelmezés, ruházat, elhelyezés). Továbbá utazási költségtérítésben is részesül.

 

14.Van próbaidő? Meddig gondolhatom meg magam?

Igen, hat hónap. Ez idő alatt a szerződő felek bármelyike indoklás nélkül felmondhatja a kezdésnél aláírt szerződést.

 

15.Mikor lesz a bevonulás? Mi fog ott történni?

A felvételt nyert jelentkezők számára a bevonulás a tárgyév augusztus havában lesz.

A bevonulás pontos időpontja az mhaa.honvedseg.hu/felvetelizek oldalon lesz elérhető.

Végrehajtás rendje:

 • megérkezés laktanyához;
 • általános adatellenőrzés;
 • személyügyi adategyeztetés;
 • tájékoztató előadások (jogi, pénzügy, személyügy);
 • egészségügyi szűrővizsgálat;
 • körletelfoglalás;
 • beöltöztetés (harcászati felszerelés felvétel);
 • feladatvégrehajtás a kiképzők parancsai alapján.

A bevonulásra hozzon magával:

 • íróeszköz;
 • jegyzetfüzet(ek);
 • jogviszony létesítéséhez szükséges okmányok (személyi igazolvány, TAJ-, adó-, lakcímkártya, iskolai bizonyítványok, korábbi munkaviszonyról szóló igazolások, különös tekintettel az OEP kiskönyvre, koronavírus elleni oltás igazolása (papír alapon vagy védettségi igazolvánnyal), bankszámlaszám, SZÉP kártya szerződés, amennyiben van: jogosítvány, gyermek személyes okmányai, nyelvvizsga bizonyítvány;
 • orientációs beszélgetések során kapott dokumentumok;
 • több váltás fehérnemű, zokni (javasolt legalább 8-10);
 • törülköző;
 • fürdőpapucs;
 • tisztálkodó felszerelés (tusfürdő, sampon, fogkefe, fogkrém stb.);
 • sportcipő;
 • polgári-szabadidős öltözet (időjárásnak megfelelően több váltás);
 • mobiltelefon és töltő;
 • egyéb egészségügyi kiegészítők (fásli, kötszer, vitaminok stb.);
 • egyéni sportfelszerelés;

Egyéb elektronikai-informatikai eszközök (laptop, tablet stb.) behozatalát az első hétre kérjük mellőzzék, ezeknek a behozatalával kapcsolatban az első hét folyamán fognak tájékoztatást kapni.

 

16.Mi fog történni az alapkiképzés során?

Az alapkiképzés során sajátítják azt a tudást, amellyel minden katonának rendelkeznie kell. Ide tartoznak többek között:

 • szabályzóismeret;
 • alaki kiképzés;
 • tereptan, tájékozódás;
 • fegyverismeret;
 • harcászat;
 • éleslövészet;
 • robbantás;
 • túlélés;
 • elsősegélynyújtás;

Az alapkiképzésen - illetve a felkészítésük teljes ideje alatt - meghatározott napirend szerint kell, hogy tevékenykedjenek. A napirend tartalmazza az ébresztő-takarodó időpontját, étkezések-foglalkozások idejét, illetve a szabadidő részletes leírását.

 

17.Mi fog történni az alapkiképzést követően?

Az alapkiképzés végén vizsga kerül végrehajtásra, és az altiszti pályára alkalmasak lesznek kiválogatva, képességeik, eddigi teljesítményük alapján.

Akik nem kerültek be a legjobbak közé, számukra felajánlásra kerül az a lehetőség, hogy szerződéses legénységi állományban kezdjék meg szolgálatukat. Ez nem zárja ki Önöket az altisztté válástól, amennyiben jól dolgoznak és az elöljáróik javasolni fogják Önöket altiszti pályára, beiskolázásra fognak kerülni Altiszti Tanfolyamokra (lásd. V. kérdéscsoport)

1.Hogyan kerülhetek beiskolázásra?

Belső tanfolyami képzésre kizárólag a saját alakulat személyügye terjesztheti fel a MHP Személyzeti Csoportfőnökségre. Az éves beiskolázási terv elkészítéséhez a közvetlen szolgálati elöljárók javaslatot tesznek a parancsnoknak, az ő döntése alapján készül el a végleges terv, amelynek fő szempontja az alakulat és a Magyar Honvédség igényeinek megfelelő szakemberek képzése.

 

2.Milyen tanfolyamok tartoznak a belső tanfolyamrendszerű képzésekbe?

A szakmai- és céltanfolyamokról minden évben megjelenik a Hazai beiskolázási terv, amelynek II. fejezete tartalmazza az Altiszti állomány alap, szakmai és továbbképzéseit létszámokkal, konkrét időpontokkal. A beiskolázási létszámokról és időpontokról kérem, érdeklődjön alakulata személyügyén.

 

3.Kapunk a tanfolyam(ok) elvégzéséről igazolást?

A képzés sikeres elvégzéséről Igazolás kerül kiállításra, amit a kézhez vétel után a saját személyügyi szervezetének kell bemutatnia.

1.Hogyan kerülhetek beiskolázásra?

Szakmai és céltanfolyami képzésre kizárólag a saját alakulat személyügye terjesztheti fel a MHP Személyzeti Csoportfőnökségre. Az éves beiskolázási terv elkészítéséhez a közvetlen szolgálati elöljárók javaslatot tesznek a parancsnoknak, az ő döntése alapján készül el a végleges terv, amelynek fő szempontja az alakulat és a Magyar Honvédség igényeinek megfelelő szakemberek képzése.

 

2.Milyen szakmai- és céltanfolyamok vannak?

A szakmai- és céltanfolyamokról minden évben megjelenik a Hazai beiskolázási terv, amelynek II. fejezete tartalmazza az Altiszti állomány alap, szakmai és továbbképzéseit létszámokkal, konkrét időpontokkal. A beiskolázási létszámokról és időpontokról kérem, érdeklődjön alakulata személyügyén. A szakmai-és céltanfolyamok leírása az alábbi linken érhető el: www.mhaa.honvedseg.hu/szakmai-tanfolyamok/

 

3.Kapok a végzettségről igazolást?

A képzés sikeres elvégzéséről Igazolás kerül kiállításra, amit a kézhez vétel után a saját személyügyi szervezetének kell bemutatni.

1.Hogyan kerülhetek beiskolázásra?

A nyelvképzésre is a saját alakulat személyügyi főnöksége állít jelöltet a MHP Személyügyi Csoportfőnökség felé. A jelöltek a kiértesítésre kerülnek a felvételi eljárás helyéről és idejéről. Az éves beiskolázási terv elkészítéséhez a közvetlen szolgálati elöljárók javaslatot tesznek a parancsnoknak, az ő döntése alapján készül el a végleges terv, amelynek fő szempontja az alakulat és a Magyar Honvédség igényeinek megfelelő szakemberek képzése.

Az alapfokú képzésekre a felvételi eljárás motivációs beszélgetésből áll. A középfokú és a felsőfokú nyelvképzésekre írásbeli és szóbeli felvételi eljárás rendje.

 

2.Az MH Altiszti Akadémián milyen nyelveket oktatnak és milyen szinten?

 • STANAG 1.1.1.1; katonai szakanyaggal bővített angol alapfokú
 • katonai szakanyaggal bővített angol középfok vagyis: STANAG 2.2.2.2;
 • katonai szakanyaggal bővített angol felsőfok vagyis STANAG 3.3.3.3.;
 • katonai szakanyaggal bővített német alapfok vagyis ARMA alap;
 • katonai szakanyaggal bővített német középfok vagyis ARMA középfok;

1.Mi az a SERE képzés?

A SERE kiképzések három szinten zajlanak: az „A” szinten elméleti, a „B” és „C” szinteken elméleti és gyakorlati képzés formájában, mely felkészíti a katonákat arra, hogy bármilyen környezetben képes legyen életben maradni, elkerülni a fogságba esést. Amennyiben fogságba esik, képes ellenállni és túlélni a fogságot, valamint amennyiben a helyzet engedi, megszökni a onnan.

 

2.Hogyan kerülhetek beiskolázásra?

A SERE képzéseken alapvetően Magyar Honvédség állományába tartozó szerződéses/hivatásos katonák vehetnek részt. A képzés szintjeivel kapcsolatos beiskolázási információk:

 • A SERE „A” szintű képzés beépítésre került az alapkiképzésbe;
 • SERE „B” képzések a személyügyi rendszeren keresztül kerülnek meghirdetésre és túljelentkezéskor a szakmai referens döntésének megfelelően kerülnek beiskolázásra a résztvevők;
 • SERE „C” szintű képzés jelenleg még nincs kialakítva a Magyar Honvédségben.

1.Hogyan kerülhetek beiskolázásra?

A Katonai Testnevelési és Közelharc módszertani felkészítéseken a Magyar Honvédség állományába tartozó aktív szerződéses, hivatásos és tartalékos személyi állomány vehet részt. A módszertani felkészítések végrehajtását az MH Altiszti Akadémia küldi meg a MH szervezetei részére, melyre a jelentkezéseket a kijelölt kapcsolattartóval történő egyeztetés után a személyügyi rendszeren keresztül lehet megtenni.

 

2.Milyen tanfolyamok vannak?

 

MH szintű Katonai Testnevelés: öt hetes testnevelés módszertani felkészítés

 

MH szintű Katonai Közelharc módszertani felkészítések:

 • Alapszintű (két hetes közelharc módszertani felkészítés)
 • Rendész (öt hetes közelharc módszertani felkészítés)
 • Lövész (hat hetes közelharc módszertani felkészítés)
 • Speciális harctéri (négy hetes közelharc módszertani felkészítés)
 • Késharc (két hetes módszertani felkészítés)

1.Hogyan kerülhetek beiskolázásra?

A nemzeti tanfolyamokon alapvetően Magyar Honvédség állományába tartozó személyi állomány vehet részt. A jelentkezések a személyügyi rendszeren keresztül kerülnek meghirdetésre és túljelentkezéskor a szakmai referens döntésének megfelelően kerülnek beiskolázásra a résztvevők.

A nemzetközi NATO tanfolyamok a C-IED Kiválósági Központ (Spanyolország) szervezésében kerülnek végrehajtásra és a központ Weboldalán (https://www.ciedcoe.org) keresztül lehet jelentkezni. A kétoldalú megállapodás keretében megrendezett képzések a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztályon keresztül valósulnak meg.

 

2.Milyen tanfolyamok vannak?

Nemzeti tanfolyamok:

 • C-IED Alaptanfolyam: egy hetes harcászati alaptanfolyam;
 • C-IED Képezd a Kiképzőt szaktanfolyam: két hetes kiképzői tanfolyam;
 • C-IED Képezd a Kiképzőt szinten tartó továbbképzés: két hetes kiképzői továbbképzés;
 • C-IED Hadszíntéri Helyszínelő Csoport szakmai tanfolyam: három hetes helyszínelői alaptanfolyam;
 • C-IED Hadszíntéri Helyszínelő Csoport szinten tartó továbbképzés: három hetes helyszínelői továbbképzés;
 • C-IED Katonai IED kutatási technikák szakmai tanfolyam: három hetes alap operátori tanfolyam.

Nemzetközi tanfolyamok:

 • NATO WIT tanfolyam: három hetes helyszínelői tanfolyam;
 • NATO DOMEX tanfolyam: két hetes helyszínelői szakmai tanfolyam;
 • C-IED harcászati tanfolyam: két hetes harcászati alaptanfolyam;
 • C-IED Képezd a Kiképzőt tanfolyam: két hetes kiképzői tanfolyam;
 • C-IED Alap hadszíntéri helyszínelő eljárások tanfolyam: két hetes helyszínelői alaptanfolyam.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.