Alakulatunkól

Történetünk

Története

A Görgey Artúrról elnevezett laktanyánk 1930-ban épült meg, amiben 1933-tól a M. Kir. Államrendőrség Központi Újonciskolája működött, majd 1937-től a M. Kir. Egyesített Honvéd Hidászszakaszok, majd a Honvéd Közlekedési Ezred szolgált, ezt követően a M. Kir. 101. Honvéd Vasútépítő Ezrednek adott otthont egészen 1944-ig.

A laktanya falain belül folyt 1949-1956 között a műszaki tisztképzés, ennek felelőse az itt működő Táncsics Műszaki Tiszti Iskola volt. 1957-ben itt alapították meg a Néphadsereg első Központi Tiszthelyettes Iskoláját, amely 1963-ig működött. Ezt követően 1963-1996 között működött itt a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, ami parancsnoki szakos tisztképzés fellegvára volt.

A honvédelmi miniszter a 26/2001. sz. határozatában 2001. 08. 01-el a MH részeként megalapította a MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskolát. A MHPK, VKF által jóváhagyott állománytábla 450 fős állandó és 800 fő hallgatói állomány létszámot határozott meg.

Az intézmény 2003. május 29-én felvette a Kinizsi Pál nevet. A következő évben a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola neve 2004. július 01-jén MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Központra változott. Az intézmény irányítási rendszere megváltozott, élére a HVKF által kinevezett parancsnok került. A Képző Központ részévé vált a Tiszthelyettes Szakképző Iskola, élén igazgató (pk. első h.) vezetővel.

Bővebben
//mhaa.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/08/MH_altiszti_idovonal_02.jpg

Parancsnokság

Diszlokáció

Alakulatunk intézményei négy településen találhatóak:

Görgei Artúr laktanya (Szentendre)

Izbég lő- és gyakorlótér (Izbég)

Csobánka harcászati kiképző bázis (Csobánka)

Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis (Szolnok) - Repülő Altiszti Oktatási Osztály

 

Szervezeteink

  • Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály
  • Repülő Altiszti Oktatási Osztály
  • Altisztképző Központ
  • Nemzetközi Kiképző Alosztály
  • Katonai Testnevelés és Közelharc Módszertani Részleg
  • Idegennyelvi Oktatási Csoport
  • Sportszázad

Kinizsi Pál és Repülő Altiszti Oktatási Osztály

A Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály (Szentendre) és a Repülő Altiszti Oktatási Osztály (Szolnok) felelős az MH Altiszti Akadémián folyó iskolarendszerű altisztképzésének végrehajtásáért, valamint a különböző szakmai tanfolyamok tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért.

Altisztképző központ

Az Altisztképző Központ fő feladata a NATO 2014-ben kiadott ajánlásainak megfelelően kialakított új rendszerű altisztképzés végrehajtása. A központ célja, hogy tanfolyamrendszerű altisztképzés, valamint kiegészítő tanfolyamok keretében a változó katonai-szakmai kihívásoknak és a honvédségi szervezetek által támasztott igényeknek, elvárásoknak megfelelően képezze ki az altiszti állományt. A cél érdekében a legénységi és altiszti állomány belátható, tervszerű előmeneteli lehetőségét biztosítva, egymásra épülő, ötszintű tanfolyamrendszerű altisztképzés lett létrehozva.

NEMZETKÖZI KIKÉPZŐ ALOSZTÁLY

A Nemzetközi Kiképző Alosztály (NKALO) a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia alárendeltségében hajtja végre szolgálati feladatait. Az NKALO feladatrendszere a nemzeti- és nemzetközi rögtönzött robbanószerkezetek elleni védelem (C-IED) kapcsolódó képzéseit és kiképzéseit támogatja és szolgálja ki. A Magyar Honvédség C-IED képesség kialakításának szerves részét képezi, melyet nem csak az alosztály által végrehajtott tanfolyamokon, de ugyanúgy a missziós szerepvállalások alkalmával szerzett meg.

Katonai Testnevelés és Közelharc Módszertani Részleg

A Magyar Honvédség katonai testnevelés és közelharc kiképzésének biztosítása, azon belül kiemelt figyelmet fordítva a módszertani felkészítések, továbbképzések szervezésére, illetve a kiképzési programok, rendszerek, szakanyagok, írott és multimédiás segédletek kidolgozására.

section-3946dc1

Sportszázad

A Sportszázad a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia szervezetébe tartozó, élsportolókból létrehozott alegység, melynek rendeltetése a katonai szolgálat, a hazafias és honvédelmi nevelés népszerűsítésében való közreműködés. Az alegységet több évtizedes szünet után 2017-ben hívták újra életre, ma már közel hetven magyar sportoló teljesít szolgálatot a században. A Sportszázad kettős életpálya-modellt biztosít állomány tagja számára, vagyis a versenysport mellett lehetőséget ad arra, hogy a katonasportolók megalapozzák a sport utáni civil életüket is. Versenyzőink a társadalmi felelősségvállalás jegyében teljesítenek szolgálatot, katonasportolóként képviselik hazánkat világversenyeken, nemzetközi katonai sportversenyeken és a haderő rendezvényein.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.