Alakulatunkól

Történetünk

Története

A Görgey Artúrról elnevezett laktanyánk 1930-ban épült meg, amiben 1933-tól a M. Kir. Államrendőrség Központi Újonciskolája működött, majd 1937-től a M. Kir. Egyesített Honvéd Hidászszakaszok, majd a Honvéd Közlekedési Ezred szolgált, ezt követően a M. Kir. 101. Honvéd Vasútépítő Ezrednek adott otthont egészen 1944-ig.

A laktanya falain belül folyt 1949-1956 között a műszaki tisztképzés, ennek felelőse az itt működő Táncsics Műszaki Tiszti Iskola volt. 1957-ben itt alapították meg a Néphadsereg első Központi Tiszthelyettes Iskoláját, amely 1963-ig működött. Ezt követően 1963-1996 között működött itt a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, ami parancsnoki szakos tisztképzés fellegvára volt.

A honvédelmi miniszter a 26/2001. sz. határozatában 2001. 08. 01-el a MH részeként megalapította a MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskolát. A MHPK, VKF által jóváhagyott állománytábla 450 fős állandó és 800 fő hallgatói állomány létszámot határozott meg.

Az intézmény 2003. május 29-én felvette a Kinizsi Pál nevet. A következő évben a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola neve 2004. július 01-jén MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Központra változott. Az intézmény irányítási rendszere megváltozott, élére a HVKF által kinevezett parancsnok került. A Képző Központ részévé vált a Tiszthelyettes Szakképző Iskola, élén igazgató (pk. első h.) vezetővel.

Bővebben
//mhaa.honvedseg.hu/wp-content/uploads/2021/08/MH_altiszti_idovonal_02.jpg

Parancsnokság

Diszlokáció

Alakulatunk intézményei négy településen találhatóak:

Görgei Artúr laktanya (Szentendre)

Izbég lő- és gyakorlótér (Izbég)

Csobánka harcászati kiképző bázis (Csobánka)

Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázis (Szolnok) - Repülő Altiszti Oktatási Osztály

 

Logisztikai utaltság

Az MH Altiszti Akadémia Logisztikai ellátás vonatkozásában az MH Szentendre Helyőrségtámogató Parancsnokság (MH SZHTP) –hoz mint ellátó alakulathoz tartozik.

Az MH Altiszti Akadémia Logisztikai Főnökség fő feladata az alakulatnál futó képzések, kiképzések eredményes végrehajtásához szükséges eszköz – anyagigények összesítése és felterjesztése a Logisztikai Utaltsági Rend szerinti ellátó alakulat (MH SZHTP) irányába.

Szervezeteink

  • Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály
  • Repülő Altiszti Oktatási Osztály
  • Altisztképző Központ
  • Nemzetközi Kiképző Alosztály
  • Katonai Testnevelés és Közelharc Módszertani Részleg
  • Idegennyelvi Oktatási Csoport
  • Sportszázad

Kinizsi Pál és Repülő Altiszti Oktatási Osztály

A Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály (Szentendre) és a Repülő Altiszti Oktatási Osztály (Szolnok) felelős az MH Altiszti Akadémián folyó iskolarendszerű altisztképzésének végrehajtásáért, valamint a különböző szakmai tanfolyamok tervezéséért, szervezéséért és végrehajtásáért.

Altisztképző központ

Az Altisztképző Központ fő feladata a NATO 2014-ben kiadott ajánlásainak megfelelően kialakított új rendszerű altisztképzés végrehajtása. A központ célja, hogy tanfolyamrendszerű altisztképzés, valamint kiegészítő tanfolyamok keretében a változó katonai-szakmai kihívásoknak és a honvédségi szervezetek által támasztott igényeknek, elvárásoknak megfelelően képezze ki az altiszti állományt. A cél érdekében a legénységi és altiszti állomány belátható, tervszerű előmeneteli lehetőségét biztosítva, egymásra épülő, ötszintű tanfolyamrendszerű altisztképzés lett létrehozva.

NEMZETKÖZI KIKÉPZŐ ALOSZTÁLY

A Nemzetközi Kiképző Alosztály (NKALO) a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia alárendeltségében hajtja végre szolgálati feladatait. Az NKALO feladatrendszere a nemzeti- és nemzetközi rögtönzött robbanószerkezetek elleni védelem (C-IED) kapcsolódó képzéseit és kiképzéseit támogatja és szolgálja ki. A Magyar Honvédség C-IED képesség kialakításának szerves részét képezi, melyet nem csak az alosztály által végrehajtott tanfolyamokon, de ugyanúgy a missziós szerepvállalások alkalmával szerzett meg.

Katonai Testnevelés és Közelharc Módszertani Részleg

A Magyar Honvédség katonai testnevelés és közelharc kiképzésének biztosítása, azon belül kiemelt figyelmet fordítva a módszertani felkészítések, továbbképzések szervezésére, illetve a kiképzési programok, rendszerek, szakanyagok, írott és multimédiás segédletek kidolgozására.

section-3946dc1

Sportszázad

A Sportszázad a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia szervezetébe tartozó, élsportolókból létrehozott alegység, melynek rendeltetése a katonai szolgálat, a hazafias és honvédelmi nevelés népszerűsítésében való közreműködés. Az alegységet több évtizedes szünet után 2017-ben hívták újra életre, ma már közel hetven magyar sportoló teljesít szolgálatot a században. A Sportszázad kettős életpálya-modellt biztosít állomány tagja számára, vagyis a versenysport mellett lehetőséget ad arra, hogy a katonasportolók megalapozzák a sport utáni civil életüket is. Versenyzőink a társadalmi felelősségvállalás jegyében teljesítenek szolgálatot, katonasportolóként képviselik hazánkat világversenyeken, nemzetközi katonai sportversenyeken és a haderő rendezvényein.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.