section-4e64ea3

Tanulmányi Főnökség

section-74f93a5

Rendeltetése

Az államilag elismert iskolarendszerű nappali tagozatos képzéssel és a belső tanfolyami képzésekkel kapcsolatos tervezés, szervezés és koordináció, továbbá az államilag elismert iskolarendszerű nappali tagozatos képzésre jelentkezettek felvételi eljárásának szervezése és lebonyolítása, a honvéd altiszt-jelölti állománnyal kapcsolatos személyügyi feladatok végrehajtása.

section-0f6a9f2

Feladatai

 • Elkészíti az aktuális tanév naptári tervét;
 • Kidolgozza a tanulmányi folyamat hosszú-, közép-, és rövidtávú tervezésével, szervezésével kapcsolatos dokumentumokat;
 • Előkészíti és véglegesíti a tantárgyfelosztást;
 • Megtervezi, előkészíti és véglegesíti az órarendeket;
 • Előkészíti a képzések szervezésével, végrehajtásával kapcsolatos parancsnoki belső normatív rendelkezéseket;
 • Végzi a képzésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;
 • Előkészíti, vezeti, és naprakészen tartja az oktatással, illetve a tanulókkal kapcsolatos nyilvántartásokat;
 • Összeállítja az oktatással kapcsolatos vezetői- és oktatási jelentéseket;
 • Továbbítja és frissíti az MH AA OSZ SZI-ben folyó képzéssel kapcsolatos adatokat a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszeren;
 • Előkészíti, megszervezi a Komplex szakmai vizsgákat és szakmai vizsgákat illetve közreműködik azok lebonyolításban, bizonyítványok előkészítésében;
 • Előkészíti tanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézményvezetői, parancsnoki, munkáltatói döntéseket;
 • Megszervezi és lebonyolítja az államilag elismert nappali tagozatos képzésre jelentkezettek felvételi eljárását, illetve végez minden ezzel kapcsolatot részfeladatot és dokumentációt;
 • Végzi a tanulói jogviszony létesítésével, fenntartásával és megszűnésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat;
 • Vezeti a honvéd altiszt-jelölt állomány járandóságai megállapítását és közreműködik a járandóságok biztosításában;
 • Végzi a pedagógus állomány továbbképzéseinek szervezését, felelős ezek megszervezéséért és lebonyolításáért;
 • A jogelőd iskolák tanügyi dokumentációját tárolja és igény esetén igazolást vagy bizonyítvány másodlatot állít ki.
section-c6cf407

Elérhetőség, ügyintéző

Szabó Szilárd Tamás őrnagy, főtiszt (főnökh.)

Telefon: 06/26-312-888

MH: 02-52/11-82,

E-mail: mhaa.tanulmanyi@mil.hu

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.