Altiszti Tanfolyamok (Acélkocka)

EZEK A TANFOLYAMOK KIZÁRÓLAG A MAGYAR HONVÉDSÉG aKTÍV SZERZŐDÉSES LEGÉNYSÉGI ÉS ALTISZTI ÁLLOMÁNYA RÉSZÉRE ÉRHETŐEK EL!

A Kisalegység Vezetői Tanfolyam (KVT) célja felkészíteni a MH altiszti beosztásra tervezett legénységi állományú katonáit az altiszti beosztásból adódó, megfelelő szintű vezetői tevékenységekre. A Kisalegység Vezetői Tanfolyam sikeres elvégzése bemeneti követelmény az Alap Altiszti Tanfolyamon (AAT) történő részvételhez.

 

Időtartama: 5 hét;

Helyszíne: Altisztképző Központ, Szentendre;

Végrehajtása: vezényléssel a katonai szervezet parancsnoka és vezénylő zászlósa javaslata alapján;

Tervezési időpontok: minden kiképzési év szeptember havi kezdéssel;

 

A KVT-ra történő vezénylés feltételei:

 • érettségi bizonyítvány;
 • legalább 2 év szolgálati viszony;
 • adott évre érvényes fizikai állapot felmérés eredménye;
 • a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata.
A tanfolyamról szóló cikk

A legénységi beosztást betöltő őrvezetők, tizedesek és szakaszvezetők vezetői és szakmai felkészítése, akik korábban elvégezték a KVT-t. A képzés elvégzését követően altisztként folytatják tovább katonai szolgálatukat.

 

Időtartama: 8 hét Egységes Alapkiképzés, 14 hét Altiszti Alapfelkészítés, 24 hét Altiszti Szakmai Felkészítés, mindösszesen 46 hét (alapkiképzés a civil-életből érkezőknek, szakmai felelős engedélyezhet mentességet a szakmai felkészítés alól);

Helyszíne: Altisztképző Központ, Szentendre, illetve a szakmai felelős által kijelölt felkészítő hely;

Végrehajtása: vezényléssel a katonai szervezet parancsnoka és vezénylő zászlósa javaslata alapján;

Tervezési időpontok: minden kiképzési év szeptember havi kezdéssel, keresztfélévben februártól induló alapkiképzést követően.

 

A 14 hetes AAT-re való beiskolázás követelményei:

 • megtervezett, őrmesteri rendfokozattal betölthető beosztás, mely feltétel alól az MH vezénylő zászlósa az MH altisztképzési igényeinek függvényében mentesítést adhat;
 • legalább tizedes rendfokozat;
 • a speciális szakképzettség meglétéhez kötött munkakörök esetében legalább közkatona rendfokozat és szakmai felelős és haderőnemi vezénylő zászlós és az MH vezénylőzászlós egységes támogató véleménye és legalább 6 hónap szolgálati idő;
 • érettségi bizonyítvány;
 • a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata valamint a meghatározott teljesítményértékelés;
 •  egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság a tervezett beosztásra;
 • legalább „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély megléte, amennyiben a tervezett beosztáshoz szükséges. A feltétel alól a küldő katonai szervezet vezénylő zászlósa javaslatára az állományilletékes parancsnok mérlegelés alapján felmentést adhat.;
 • amennyiben a tervezett beosztáshoz szükséges, a szakmai felelős által a szakmai képzési programban meghatározott szakmai előképzettség szükséges.;
 • 2024. szeptember 1-től a KVT sikeres elvégzése is szükséges.

A Haladó Altiszti Tanfolyam (HAT) célja az MH törzsőrmesteri rendfokozatot viselő állományának felkészítése a magasabb szintű szolgálatteljesítésre, valamint, hogy a tanfolyam befejezését követően az állomány legyen képes a megszerzett tudás és ismeretek átadására.

 

Időtartama: 4 egymást követő hét;

 

Mobil képzőcsoportok tartanak helyszíni felkészítést a katonai szervezetnél,

Fontos az előzetes tervezés, mely igazodik a katonai szervezetek elfoglaltságához (hazai és nemzetközi gyakorlatok és arra való felkészülés figyelembe vétele);

 

 

A beiskolázás feltételei:

 • legalább törzsőrmesteri rendfokozat;
 • iskolai-, vagy tanfolyamrendszerű belső képzés keretében megszerzett AAT - vagy azzal egyenértékű korábban megszerzett altiszti alap tanfolyami - végzettség;
 • előmenetelre tervezhető – legalább „B” szintű - teljesítményértékelés;
 • a honvédség szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata;
 • legalább „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély megléte. A feltétel alól a küldő katonai szervezet vezénylő zászlósa javaslatára az állományilletékes parancsnok mérlegelés alapján felmentést adhat.;

Az Egységes Zászlóstanfolyam (EZT) célja általános katonai felkészítés keretében olyan meghatározó ismeretek elsajátítása, jártasságok, készségek kialakítása, melynek birtokában a képzésben részt vevők képessé válnak a parancsnokságokon, törzsekben, ideiglenesen létrehozott kötelékekben és vezetési pontokom a szolgálatuk ellátására és feladataik teljesítésére; a tanfolyam keretében elsajátított kompetenciák használatával zászlóalj és magasabb szintű vezetési, döntéselőkészítési feladatok részelemeinek támogatására, irányítására és szervezési, tervezési feladatok végrehajtására valamint a tanfolyamon megszerzett tudás és ismeretek átadására.

Időtartama: 9 hét;

Helyszíne: Altisztképző Központ, Szentendre, illetve a szakmai felelős által kijelölt felkészítő hely;

Végrehajtása: vezényléssel a katonai szervezet parancsnoka és vezénylő zászlósa javaslata alapján;

Tervezési időpontok: minden kiképzési év szeptember havi kezdéssel, keresztfélévben februártól induló alapkiképzést követően.

 

 

A vezénylés feltételei:

 • legalább főtörzsőrmesteri rendfokozat;
 • iskolai-, vagy tanfolyamrendszerben belső képzés keretében megszerzett AAT - vagy azzal egyenértékű korábban megszerzett altiszti alap tanfolyami - végzettség;
 • előmenetelre tervezhető – legalább „B” szintű - teljesítményértékelés;
 • megtervezett, zászlósi vagy törzszászlósi rendfokozattal rendszeresített beosztás;
 • 2024. augusztus 31-ig bemeneti vizsga sikeres teljesítése;
 • 2024. szeptember 01-től sikeres HAT vizsga teljesítése;
 • a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata;
 • „B” kategóriás vezetői engedély;
 • államilag elismert alapfokú komplex angol, német, francia nyelvvizsga, vagy STANAG 1.1.1.1. nyelvvizsga megléte;
 •  ECDL 4 modulos (BASE) bizonyítvány megléte.

Célja azon zászlósi és magasabb altiszti rendfokozattal rendelkező állomány képzettségi hiányának a pótlása, akik nem rendelkeznek a zászlósi rendfokozati kategóriához előírt honvédségi előírt honvédségi belső képzésekkel. A programja és tananyaga azonos az EZT-vel. Elsődleges célcsoportja az a legalább zászlósi rendfokozattal rendelkező altiszti állomány, aki saját kérésére vagy a szolgálat érdekében beosztást vált vagy új beosztásba kerül, így az új beosztása ellátásához elengedhetetlen az új ismeretanyagok megszerzése.

 

Helyszíne: a szakmai felelős által kijelölt felkészítő hely;

Végrehajtása: vezényléssel a katonai szervezet parancsnoka és vezénylő zászlósa javaslata alapján;

 

Tervezési időpontok: minden kiképzési év szeptember havi kezdéssel,

 

A vezénylés feltételei:

 • legalább zászlósi rendfokozat;
 • előmenetelre tervezhető – legalább „B” szintű - teljesítményértékelés;
 • beosztásváltás esetén megtervezett beosztás;
 • 2024. augusztus 31-ig bemeneti vizsga sikeres teljesítése;
 • 2024. szeptember 01-től sikeres HAT vizsga teljesítése;
 • a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata;
 • „B” kategóriás vezetői engedély;
 • előnyz jelent az államilag elismert alapfokú komplex angol, német, francia nyelvvizsga, vagy STANAG 1.1.1.1. nyelvvizsga megléte;
 •  ECDL 4 modulos (BASE) bizonyítvány megléte.

Az Összhaderőnemi Vezető Altiszti Tanfolyam (ÖVAT) célja általános katonai felkészítés keretében olyan magasabb szintű ismeretek elsajátítása, jártasságok, készségek kialakítása, melynek birtokában a képzésben részt vevő altisztek képessé válnak egység, vagy magasabb szintű katonai szervezetek parancsnokainak és a törzseinek tanácsadójaként a szolgálatuk teljesítésére, javaslatok tételére, döntések előkészítésére az altiszti és legénységi állományt érintő ügyeket illetően.

 

Időtartama: 19 hét;

Helyszíne: Altisztképző Központ, Szentendre;

Végrehajtása: vezényléssel a katonai szervezet parancsnoka és vezénylő zászlósa javaslata alapján;

Tervezési időpontok: minden kiképzési évben, szeptember havi kezdéssel.

 

A beiskolázás feltételei:

 • legalább zászlósi rendfokozat;
 • 2025. augusztus 31-ig legalább alapfokú komplex angol, német, francia nyelvvizsga, vagy STANAG 1.1.1.1.;
 • 2025. szeptember 01-től legalább egy kiemelt nyelvből középfokú komplex vagy ezzel egyenértékű katonai szakanyaggal bővített nyelvvizsga megléte;
 • EZT – H-EZT -eredményes elvégzése, vagy belső képzés keretében korábban eredményesen elvégzett zászlóstanfolyam;
 • Közigazgatási Alapvizsga megléte;
 • ECDL 7 modulos vizsga megléte;
 • előmenetelre tervezhető – legalább „B” szintű - teljesítményértékelés;
 • bemeneti vizsga sikeres teljesítése, és a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.