Acélkocka Altisztképző Rendszer

Ez a tanfolyam a Magyar Honvédség szerződéses legénységi és altiszti állománya részére érhető el!

 

A KVT célja felkészíteni a MH legénységi állományú katonáit rajparancsnoki szintű vezetői feladatok ellátására. A KVT sikeres elvégzése bemeneti követelmény az AAT-on valórészvételhez.

 

A KVT-ra történő vezénylés feltételei:

 • legalább őrvezetői rendfokozat;
 • bemeneti vizsga sikeres teljesítése;
 • a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata.
A tanfolyamról szóló cikk
Az Alap Altiszti Tanfolyam 1 éves képzés, ami két formában indul:

 

 • 18 hetes: Civilként lehet rá jelentkezni ITT

 

 • 12 hetes: A korábban KVT tanfolyamon részt vett állomány részére

 

Fő célkitűzés
Az AAT célja felkészíteni az MH leendő altisztjeit a beosztásból adódó megfelelő szintű vezetői tevékenységre, a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (IV.30.) HM rendelet mellékletében meghatározott altiszti feladataikra, a béke időszakban és a különleges jogrend időszakának bevezetése esetén, műveleti területen és nemzetközi környezetben egyaránt. Az AAT fő célkitűzése, hogy a leendő altisztekben kialakítsa az altisztek főbb személyes, társas, vezetői, illetve módszer kompetenciákat.

Az AAT sikeres befejezését követően – a Hjt. Vhr. 97 § (1) bekezdés d) pontjára is figyelemmel  - az MH a szakmai végzettségnek megfelelő altiszti beosztást biztosít az érintettek részére.

A 18 HETES TANFOLYAM FELÉPÍTÉSE:
1.Alapkiképzés (5 hét)
 • Az alapkiképzés során sajátítják el azokat az alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a katonai szolgálat megkezdéséhez;
 • Az alapkiképzést az iskolarendszerű képzésre jelentkezettekkel egyidőben fogják végrehajtani;
 • Az alapkiképzés záróakkordja a Honvédeskü;
 • Amennyiben az alapkiképzést a jelentkező nem tudja teljesíteni, úgy nem folytathatja tanulmányait a megkezdett tanévben, de következő tanévre újra benyújthatja jelentkezését;
 • A képzés helye: Szentendre, Csobánka, Izbég;

     

2.Alap Altiszti Tanfolyam (18 hét)
 • Az altiszti alaptanfolyam során olyan alapszintű vezetői tudásanyagot sajátítanak el, melyek ismerete nélkülözhetetlen a pályakezdéshez;
 • Az altiszti alaptanfolyamot az iskolarendszerű képzésre jelentkezettekkel egyidőben fogják végrehajtani;
 • A képzés helye: Szentendre;
3.Szakmai Tanfolyamok (20-25 hét)
 • A leendő beosztásuknak megfelelő szakmai gyakorlati felkészítést kapják meg a kijelölt helyőrségekben;
 • A képzés helye: a Magyar Honvédség szakmai képzésbe bevont alakulatainak helyőrségei;
4.Altisztavatás (1 hét)
 • A képzés végén külön alaki felkészítésben fognak részesülni, hogy felkészülten hajtsák végre az Altisztavatást.
 • Helye: Szentendre és a Hősök tere

A 12 hetes Alap Altiszti Tanfolyam tematikája az alapkiképzés kivételével megegyezik a 18 hetes Alap Altiszti Tanfolyaméval.

 

A 12 hetes AAT-re való beiskolázás követelményei:

 • megtervezett, őrmesteri rendfokozattal betölthető beosztás, mely feltétel alól az MH vezénylő zászlósa az MH altisztképzési igényeinek függvényében mentesítést adhat;
 • legalább őrvezető rendfokozat;
 • a speciális szakképzettség meglétéhez kötött munkakörök esetében őrvezetői rendfokozat és szakmai felelős támogató véleménye alapján legkevesebb 1 év szolgálati idő;
 • érettségi bizonyítvány;
 • a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata.
A Magyar Honvédség állományában szolgáló szerződéses/hivatásos altisztek részére indul a tanfolyam.

 

A HAT célja felkészíteni az MH főtörzsőrmesteri rendfokozatba történő előléptetésre tervezett altisztjeit - a rendfokozat viseléséhez elvárt - magasabb szintű vezetői, illetve törzs ismeretekre.

 

A beiskolázás feltételei:

 • törzsőrmesteri rendfokozatban eltöltött legalább 3 év szolgálati idő;
 • iskolai-, vagy tanfolyamrendszerű belső képzés keretében megszerzett AAT - vagy azzal egyenértékű korábban megszerzett altiszti alap tanfolyami - végzettség;
 • előmenetelre tervezhető teljesítményértékelés;
 • bemeneti vizsga sikeres teljesítése;
 • a honvédség szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata.
A Magyar Honvédség állományában szolgáló szerződéses/hivatásos altisztek részére indul a tanfolyam.

 

Az EZT célja általános katonai felkészítés keretében olyan meghatározó ismeretek elsajátítása, jártasságok, készségek kialakítása, melynek birtokában a képzésben részt vevők képessé válnak:

 • a parancsnok és a törzs tanácsadójaként a szolgálatuk teljesítésére, javaslatok tételére az altiszti és legénységi állományt érintő ügyeket illetően;
 • a leendő beosztásuk hatékony ellátásához szükséges magasabb szintű szakmai és vezetői feladatok ellátására.

 

A vezénylés feltételei:

 • főtörzsőrmesteri rendfokozatban eltöltött legalább 4 év szolgálati idő;
 • iskolai-, vagy tanfolyamrendszerben belső képzés keretében megszerzett AAT - vagy azzal egyenértékű korábban megszerzett altiszti alap tanfolyami - végzettség;
 • előmenetelre tervezhető teljesítményértékelés;
 • megtervezett, zászlósi rendfokozattal betölthető beosztás;
 • bemeneti vizsga sikeres teljesítése;
 • a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata;
 • „B” kategóriás vezetői engedély;
 • államilag elismert alapfokú komplex angol, német, francia nyelvvizsga, vagy STANAG 1.1.1.1. nyelvvizsga megléte;
 • 2023. január 1-től a Haladó Altiszti Tanfolyam sikeres teljesítése.
Az Egységes Zászlós Tanfolyamot követően, előmeneteli és beosztási követelmények alapján kerülnek beiskolázásra a résztvevők.

 

Az ÖVAT célja általános katonai felkészítés keretében olyan magasabb szintű ismeretek elsajátítása, jártasságok, készségek kialakítása, melynek birtokában a képzésben részt vevő altisztek képessé válnak egység, vagy magasabb szintű honvédségi szervezetek parancsnokainak és a törzseinek tanácsadójaként a szolgálatuk teljesítésére, javaslatok tételére, döntések előkészítésére az altiszti és legénységi állományt érintő ügyeket illetően.

A vezénylés feltételei:

 • zászlósi rendfokozatban eltöltött legalább 4 év szolgálati idő, vagy törzszászlósi rendfokozat;
 • legalább alapfokú komplex angol, német, francia nyelvvizsga, vagy STANAG 1.1.1.1.;
 • EZT eredményes elvégzése, vagy belső képzés keretében korábban eredményesen elvégzett zászlóstanfolyam;
 • Közigazgatási Alapvizsga megléte;
 • ECDL 7 modulos vizsga megléte;
 • előmenetelre tervezhető teljesítményértékelés;
 • bemeneti vizsga sikeres teljesítése, és a honvédségi szervezet (ahonnan érkezik a tanfolyamra tervezett személy) parancsnokának és vezénylő zászlósának támogató javaslata.

Oldalunk sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.